Kestävä metsästys


Viltgårdenille on tärkeää eettinen ja kestävä metsästys luontoa kunnioittaen. Kestävä metsästys tarkoittaa valikoivaa metsästystä ja riistanhoitoa. Metsästyksessä on tärkeää tietää ja tuntea metsästysalueen riistakanta, jotta riistakantoja pystyy metsästämään kestävästi. Seuraamalla luontoa ja metsästysaluetta ympäri vuoden pysymme ajan tasalla. Suomalainen riistantutkimus antaa myös hyvän pohjan riistaeläimien tuntemiseen ja niiden hoitoon.  

Riistapopulaatio on tärkeä tuntea jotta voi metsästää harkiten ja valikoiden. Valikoivassa metsästyksessä keskitytäänkin siihen että kanta pidetään eheänä ja monimuotoisena esimerkiksi sorkkaeläimissä säästämällä kehittyviänuoria sonneja ja pukkeja. Toinen tärkeä asian on pitää kannan sukupuolijakauma luonnollisena. Sarvien koko ja eläimen ulkomuoto kertoo usein metsästäjälle kyseisen yksilön  elinvoimaisuudesta. Nämä ovat usein myös ne kriteerit jonka mukaan naaraat haluavat valita parittelukumppaninsa. Jos vanhempia isosarvisia sonneja tai pukkeja ei ole tarpeeksi niin kannan luonnollinen tasapaino rikkoutuu. 

Metsästäminen pitää myös riistavahingot kuten hirvikolarit ja maa- ja metsätalousvahingot, kuten taimien tuhoutumisen, sekä pienpetoeläinkannan kurissa Metsästäjät jakavat koko ajan arvokasta tietoa Suomen riistakeskukselle eri alueiden riistakannoista ja näin pystytään määrittelemään metsästyslupien määrä ja opastamaan valikoivaan metsästykseen. 

Riistanhoitoon kuuluu myös riistan ruokinta ja elinympäristöstä huolehtiminen. Peuroille ja kauriille kylvetään riistapeltoja ja linnuille luodaan pesimispaikkoja. Viltgårdenin tilalle on padotettu pari omaa kosteikkoa, missä linnut saavat pesiä rauhassa. Riistapeltojen avulla taas ruokitaan hirviä, peuroja, kauriita, rusakoita jne ympäri vuoden.  Metsästäminen on kokonaisvaltaista luonnon ja sen asukkien kunnioittamista.